За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 20 Снимки - село Войника, Ямболско

СНИМКИ

(Посочете снимката, за да я видите в по-едър план)

1. Детската градина към земеделското училище. (Cнимка 1943 г.)
2. Валцовата мeлница на Н. Дуплев.
3. Къщата на Димитър Иванов (Снимка 1958 г.)
4. Манастирската църква "Успение Богородично" (Снимка 1956 г.)
5. Откриване на учебната година в "Допълнителното земеделско училище" (ДЗУ)
6. Старото училище
7. Новото училище (Снимка 1958 г.)
8. Димитър Попов, учител и директор на училището
9. Стоян Маринов Иванов Топалски
10. Къщата с хамбара на Злати Стоев, (Снимка 1961 г.)
11. Откриване на новопостроената община. (Снимка 1935 г.)
12. Мария Нейкова Велчева, представяща невестина носия
13. Надстроената кооперативна сграда (Снимка 1958 г.)
14. Момци 1930 г. (Илю Стоянов маринов и Теню Илиев)
15. Моми 1932 г. (Динка Стоянова Маринова(17 г) отляво)
16. Никола Стоянов, местен учител от 1891 до 1893г.
17. Селски носии от 1920 г. (Минка Иванова Маркова в средата, с дете Марин в ръце, Динка отдясно и Желка отляво)
18. Звено по време на жътва 1961 г.
19. Друга снимка на детската градина
20. Къщата на Петко Сл. Бозаджиев (Снимка 1961 г.)
21. Сватба (Дина и Тодор Енчеви), 1933 год.
22. Къщата на Злати Стоев (Снимка 1961 г.)
23. Църковно настоятелство
24. Ягодобер в ТКЗС, 1961 г.
25. Къщата на Злати Стоев
26. Оградата и новопостроената община 1935 г.
27. Част от членовете на кооперация “Взаимна помощ” (Снимка 1935 г. )
28. Раздаване на пенсии на мегдана от кмета Каранешев - 1935 г.
29. Жътва, с вая с бебе на ръце (Снимка 1935 г.)
30. Гроздобер 1936 г.
31. 1981г. - Живи участници във Втората Световна война
33. Тодор Енчев Тодоров, дърводелец (1914 - 1998)
34. Изглед от селото, снимка 1961 г.
36. Изглед от улица в село Войника (Снимка 1961 г.)
37. Поглед към стария мегдан (Снимка 1961 г.)
38. Хамбарът на Злати Стоев (Снимка 1961 г.)
39. Младоженци (Желка и Желю Матеви Терзиеви) 1938 г.
40. Празнуване на Бабинден у Тодора Терзиева