За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 16 Кредитна кооперация `Взаимна помощ` - село Войника, Ямболско

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

СПИСЪК
на членовете на Кредитна кооперация “Взаимна помощ”, представени
с дялово участие на общо събрание на 27.02.1927 г. (протокол № 5)

1. Костадин Райков Ялакджийски - 15 дяла
2. Станчо Тенев Джигров - 10 дяла
3. Теню Неев - 10 дяла
4. Тоню Колев Илев - 9 дяла
5. Люцкан Колев - 10 дяла
6. Михал Енчев Райков - 7 дяла
7. Руси Енчев Янков - 7 дяла
8. Христан Иванов Христанов - 7 дяла
9. Иван Маринов Генчев - 7 дяла
10. Гинчо Георгиев Атанасов - 10 дяла
11. Люцкан Маринов Иванов - 9 дяла
12. Жеко Иванов Тонев - 10 дяла
13. Иван Неделчев Гърбушев - 10 дяла
14. Радко Георгиев Раднев - 12 дяла
15. Атанас Куртев Николов - 10 дяла
16. Тодор Тонев Тодоров - 10 дяла
17. Димитър Иванов Златев - 10 дяла
18. Иван Енчев - 12 дяла
19. Иван Енчев Райков - 10 дяла
20. Тодор Гинчев - 6 дяла
21. Иван Стоянов - 12 дяла
22. Петко Тодоров Джигров - 6 дяла
23. Милан Тенев Райков - 10 дяла
24. Марко Тенев Марков - 12 дяла
25. Стоян Маринов Иванов - 10 дяла
26. Матю Динев Терзиев - 15 дяла
27. Тоню Т. Костов - 8 дяла
28. Слав Енчев
29. Стоян Петров Попов - 6 дяла
30. Стоян Желязков Пенев - 10 дяла
31. Стефо Василев - 8 дяла
32. Видю Тодоров Джигров - 7 дяла
33. Жеко Димов - 7 дяла
34. Добри Димитров - 8 дяла
35. Жеко Ж. Вълков - 15 дяла
36. Димитър Неделчев Гърбушев - 8 дяла
37. Атанас Люцканов - 8 дяла
38. Димитър Минчев Гърбушев - 8 дяла
39. Райко Иванов Арабаджицки - 9 дяла
40. Георги Пенчев - 10 дяла
41. Иван Колев Домусчиев - 11 дяла
42. Стефо Тонев - 10 дяла
43. Петър Дончев Вълчев - 10 дяла
44. Христо Иванов - 8 дяла

Отсъстват:
1. Янко Тенев
2. Митко Динев Кайряка
3. Иван Христанов
4. Злати Динев
5. Иван Дончев Вълчев
6. Паню Матев ТерзиевУправителен съвет:
1. Стоян Маринов Иванов - председател
2. Гинчо Георгиев Атанасов - член
3. Стоян Петров Попов - член
4. Стоян Желязков Попов - член
5. Иван Маринов Генчев

Контролен съвет:
1. Михал Енчев Райков - председател
2. Димитър Минчев Гърбушев - секретар
3. Видю Тодоров Джигров - член

Забележки:
* Един дял е 100 лева;
* Списъкът се намира в Държавен архив - Ямбол фонд 161К (Протоколна книга на Кредитна кооперация “Взаимна помощ” - с. Войник
.