За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 18 Директори на училището - село Войника, Ямболско

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

СПИСЪК
на директорите на училището в селото


1. Стоян Желязков Попов - главен учител от 1921 г. до 1933 г. от с. Войника
2. Слав Петков Бозаджиев - директор от 1933 г. до 1944 г. от с. Войника
3. Добри Койчев Добрев - директор от 1944 г. до 1949 г. от с. Тулово, Старозагорско
4. Димитър Желязков Попов - директор от 1949 г. до 1956 г.
5. Кина Райкова Гърбушева-Дончева - директор от 1956 г. до 1961 г. от с. Войника
6. Теню Киров Петров - директор от 1961 г. до 1962 г. от с. Зимница, Ямболско
7. Янка Господинова Новачева - директор от 1962 г. до 1966 г.
8. Петко Йовков Петров - директор от 1966 г. до 1971 г. от с. Войника
9. Златка Христова - директор от 1971 г. до 1973 г.
10. Иван Гечев - директор от 1973 г. до 1976 г.
11. Иванка Йовчева - директор от 1976 г. до 1992 г. от с. Александрово, Ямболско