За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 14 Загинали през войните - село Войника, Ямболско

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

СПИСЪК
на загиналите през войните 1912-1918 год.


От 29-ти Ямболски полк през 1912-1913 год.
1. Иван Петров на 2.ХI.1912 г. Камракьой
2. Ефр. Васил Панайотов Гинов на 6.ХI.1912 г. при Чанакли
3. Петко Богданов Петков на 6.ХI.1912 г. при Странджа
4. Господин Стоянов Костов на 13.ХI.1912 г. при Калфакьой
5. Ред. Петър Йовчев Иванов на 14.ХI.1912 г. при Калфакьой
6. Петко Г. Желев на 19.ХI.1912 г. при Странджа
7. Ради Георгиев /Йоргов/ Радев на 20.ХI.1912 г. при Лозенград
8. Ст.п. Георги Д. Гърбушев на 21.ХI.1912 г. при Калфакьой
9. Ред. Господин Ст. Митев на 23.ХI.1912 г. при Калфакьой
10. Ст.п. Теню Георгиев Гърбушев на 27.ХI.1912 г. при Калфакьой
11. Господин Донев Стойчев на 1.ХII.1912 г. при Черкезкьой
12. Господин Митев Кърцъков на 28.I.1913 г. при Баалар Сърта
13. Георги Тенев Арабаджиев /Колеря/ на 11.IV.1913 г. при Пехчево
14. Видю Георгиев Атанасов на 25.V.1913 г. при Босилеград
15. Динко Иванов Динков на 15.VII.1913 г. при Габровски колиби

От други части:
1. Люцкан Ралев Люцканов на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
2. Коста Стоянов Костов на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
3. Тодор Георгиев Индженски на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
4. Митю Киров Кърцъков на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
5. Иван Желязков /Ванката/ на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
6. Неделчо Михов на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
7. Панайот Георгиев Рашев на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
8. Дончо Вълчев Радев на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
9. Стою Богданов Петков на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
10. Стою Тодоров Стоев на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
11. Добри Енчев Райков на 4-6.ХI.1912 г. при Чаталжа
12. Стоян Тонев Костов убит при Беласица 1913 г.
13. Илю Колев Илев убит при Беласица 1913 г.

Убити и починали от 1915 г. до 1918 г.
1. Димитър Желязков Индженски от 26-ти пех. полк, убит в местността “Черна чука” на 27.Х.1915 г. на 23 години.
2. Диню Коев Яланджийски от 1-ва рота на 46-ти пех. полк, убит в местността “Черна чука” на 29.Х.1915 г.
3. Стоян Андреев Чернев от 29-ти Ямболски полк, 2-ра рота, убит при “Семенска бука” на 20.Х.1915 г. на 22 години.
4. Куню Иванов Динков от 2-ра рота на 29-ти Ямболски полк, убит при “Куковица” на 22.Х.1915 г. на 24 години.
5. Съби Желязков Вълчев от 2-ра рота на 29-ти Ямболски полк, убит при връх “Жигавица” на 8.ХI. 1915 г. на 25 години.
6. Йовчо Иванов Йоев от 2-ра рота на 29-ти Ямболски пех. полк, убит при Чукменик - Лясковска околия на 29.Х.1915 г. на 25 години.
7. Михо Дончев Иванов /Делииванов/ от 29-ти Ямболски полк, 2-ра рота, убит при връх “Петлева чука” на 14.Х.1915 г. на 26 години.
8. Енчо Димов Митев, убит в местността “Переник” на 20.Х.1915 г.
9. Минко Стоянов Русев от 29-ти Ямболски пех. полк, убит при Враня 1915 г.
10. Тодор Тенев Марков от 29-ти Ямболски пех. полк картечна рота, умрял на 21.IV.1916 г. в армейската болница гр. Скопие на 21 години.
11. Диню Желязков Янков убит при Лерин 1916 г.
12. Петко Тенев Гърбушев от 29-ти огнестрелен парков взвод, убит при Кърнево на 25.ХII.1917 г. на 42 години.
13. Диню Тенев Янков убит при Голаш 1917 г.
14. Георги Райков Яланджийски от 11-та рота на 46-ти пех. полк, убит при “Кучкин камък” на 28.Х.1916 г. на 38 години.
15. Гочо Петров Хаджицки убит при Кукуш планина 1916 г.
16. Йовчо Стоянов Топалов убит при “Димова поляна” 1917 г.
17. Тоню Димов Колев от 2-ри артилерийски шуменски полк, ранен при “Бабаджак”, умира от раните си в шуменската военна болница на 13.Х.1918 г. на 45 години.
Заб. Данните са взети от книгата: “Ямболци през Балканската и Междусъюзническата война 1912 г.”; от регистрите на населението в с. Войника, също и от актовете на убитите и умрелите през войните изпратени до общинското управление в селото.