За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 15 Участници в Отечествената война - село Войника, Ямболско

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

СПИСЪК на участниците в
Отечествената война от с. Войника, Ямболски окръг


Загинали във войната:

1. Господин Коев Димитров р. 1920 г. убит на 6.03.1945 г. при с. Мат. ок. Шиклош
2. Злати Господинов Боев р. 1915 г. убит на 9.03.1945 г. при гр. Шиклош

Завърнали се живи участници:

1. Колю Райков Енев
2. Минчо Димитров Минчев
3. Димитър Янков Димитров
4. Димитър Динев Стратиев
5. Дончо Димитров Дончев
6. Георги Йовчев Тодоров
7. Иван Димитров Неделчев
8. Алдин Митев Алдинов
9. Теню Димитров Дончев
10. Желязко Георгиев Боев
11. Милан Димитров Неделчев
12. Алдин Марков Алдинов
13. Жеко Райков Динев
14. Желю Минчев Стоянов
15. Стоян Панев Матев
16. Жеко Димов Тодоров
17. Димитър Трендафилов Иванов
18. Господин Минков Динев
19. Диню Петров Динев
20. Никола Янков Димитров
21. Димитър Георгиев Димитров
22. Стою Иванов Гърбушев
23. Теню Георгиев Ковачев
24. Иван Андреев Чернев
25. Пенчо Пенев Карастоянов
26. Йовчо Петров Панайотов
27. Куню Тодоров Пърмаков
28. Иван Димитров Георгиев
29. Видю Йорданов Тенев
30. Георги Георгиев Василев
31. Злати Колев Петков
32. Митю Люцканов Тенев
33. Найден Колев Вълчев
34. Господин Атанасов Люцканов
35. Люцкан Атанасов Люцканов
36. Теню Иванов Колев
37. Господин Славов Енчев
38. Злати Велчев Минчев
39. Нейко Велчев Минчев
40. Димитър Тодоров Джигров
41. Ради Динев Велчев
42. Йовчо Иванов Стоянов
43. Стоян Иванов Стоянов
44. Йовчо Петков Иванов
45. Иван Петков Иванов
46. Иван Динев Велчев
47. Райко Иванов Добрев
48. Тодор Енчев Тодоров
49. Кою Динков Дончев
50. Теню Иванов Колев
51. Грозю Гинчев Георгиев
52. Дончо Иванов Колев
53. Панайот Недев Панайотов
54. Иван Йовчев Тодоров
55. Георги Иванов Алдинов
56. Теню Иванов Бозуков
57. Тетю Стоянов Попов
58. Тодор Иванов Тодоров
59. Марин Иванов Атанасов
60. Атанас Иванов Атанасов
61. Георги Иванов Христанов
62. Господин Иванов Христанов
63. Жеко Станчев Тенев
64. Димитър Йорданов Райков
65. Димитър Тенев Йовчев
66. Иван Петров Господинов
67. Тоню Жеков Иванов
68. Христо Костов Бекяров
69. Иван Динев Матев
70. Петър Димитров Терзиев
71. Слав Драганов Славов
72. Теню Тодоров Тенев
73. Пею Георгиев Пеев
74. Димитър Георгиев Желязков
75. Георги Георгиев Ж. Дичков
76. Васил Иванов Карталаков
77. Дончо Динев Енев
78. Калчо Бончев Панайотов
79. Курти Атанасов Куртев
80. Минко Тенев Боев
81. Люцкан Иванов Стоянов
82. Калчо Стоянов Калчев
83. Теню Славов Енчев
84. Господин Илев Райков
85. Илия Янков Димитров
86. Иван Петров Енчев

87. Дико Христов Стойков
88. Вълю Димитров Иванов
89. Димитър Златев Динев
90. Атанас Станчев Иванов
91. Добри Колев Вълчев
92. Теню Люцканов Тенев
93. Злати Господинов Боев
94. Желю Иванов Добрев
95. Желю Люцканов Маринов
96. Димо Костов Стоянов
97. Атанас Панев Загорски
98. Стоян Петров Попов
99. Атанас Василев
100. Димитър Стефов Тонев
101. Господин Коев Димитров
102. Георги Стойков Димитров
103. Васил Янков Тенев
104. Йордан Господинов Ралев

Издирени с председателя на Общ. комитет на Отечествения фронт - Алдин Митев Алдинов и група фронтоваци.
Месец декември 1980 година