За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 11 Родословие на първозаселниците - село Войника, Ямболско
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОДОСЛОВИЕ НА ПЪРВОЗАСЕЛНИЦИТЕ

1. Hа дошлите от Джъдъ гьол (Любеново), Старозагорско
Марко Иванов
Райко Стоянов
Тодор Калчев
Райко Добрев
Стамат Колев
Диню Минчев Гърбушев
Георги Димитров Дерменджийски
Митю Стоянов
Коста Стоянов
Диню Калчев
Диньо Коев Хаджийски
Теню Славов - Майстора (1837 г.)
Стоян Калчев
Илю Вълчев Пехливанов
Иван Делииванов (1837 г.)
Люцкан Тенев Мозъла

2. Hа дошлите от Джъдъ гьол (Любеново), Старозагорско, втора група
Кънчо Тонев
Кара Тоню
Стоюинчев
Теню Славов
Райко Славов
Дралчо Иванов
Димитър Иванов Русев - Кърцъка

3. Hа дошлите от Драгоданово, Сливенско
Гино Недялков

4. Hа дошлите от с. Кaяджик (Скалица), Ямболско
Цоню ИвановЗлати Димитров - Шалапана
Тодор Вълков (Телен Тодор)
Стойчо Калмука
Иван Карталака

5. Hа дошлите от с. Колаклии (Завой), Ямболско

6. Hа дошлите поединично