За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 19 Началници на ТПС - село Войника, Ямболско

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

СПИСЪК
на всички началници на Телеграфо-пощенската станция в с. Войника


1. Христо Василев - от 01.11.1936 г. до 15.03.1937 г.
2. Кирил Атанасов Ковачев - от 01.07.1938 г. до 10.09.1938 г.
3. Крум Григоров - от 01.12.1938 г. до 06.09.1939 г.
4. Иван Т. Кюркчиев - от 29.011940 г. до 31.12.1941 г.
5. Васил Бонев - от 01.01.1942 г. до 05.02.1942 г.
6. Наню Д. Парчев - от 06.02.1942 г. до 17.09.1943 г.
7. Стоян Йотов Стоянов - от 10.11.1943 г. до 09.08.1948 г.
8. Георги Т. Мушуков (замества временно) - от 09.08.1948 г. до 05.12.1948 г., от с. Войника
9. Георги Димитров Михайлов от 05.12.1948 г. до 30.09.1949 г.
10. Цвятко Минев Николов - от 15.10.1949 г. до 27.08.1950 г.
11. Господин Статев Господинов - от 04.10.1950 г.
12. Тодор Йовчев Тодоров
13. Желязка Койчева