За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 3 Предговор - село Войника, Ямболско

ПРЕДГОВОР


        Увлечени в ежедневието, не забелязваме колко дребни, но всъщност много важни факти се забравят. Новите неща изместват упорито миналото и то остава в забрава. Така е и с историята на родното място. А всеки желае да научи нещо за живота на своите деди, за техните радости и скърби.
        И днес, когато по един или друг повод се срещаме с останки от миналото, неволно се замисляме за хората, които са ги творили и за времето през което са живели. А околността на нашето село Войника е богата с такива паметници, които постоянно ни връщат назад в далечното минало.
        Старите хора си отиват един по един и отнасят със себе си ценни спомени, които биха ни разяснили много неща от новата ни история.
        Да събирам материали за миналото на село Войника започнах от 1956 година. Понеже тази събирателска работа се отнася за родното ми село, работих в продължение на много години с голямо желание и увлечение. Прегледах много архивни документи, научни съчинения, проведох много беседи със стари хора и активни общественици.
        Целта, която си поставих беше да събера колкото се може повече ценни сведения за миналото на селото и да ги съхраня в писмена форма. Винаги търсих, събирах и обобщавах материалите изключително добросъвестно и с чувството за дълг към следващите поколения, на които посветих моя труд.
        В написаните вече Бележки от миналото на село Войника, Ямболско, неминуемо има пропуски и неточности, за които се извинявам.

19 януари, 2002 год.,
Ямбол

Авторът