За автора  
  Предговор  
I. 
Прирoдогеографски сведения  
II. 
Из далечното минало  
III. 
През годините на Османското робство  
IV.
От Освобождението до края на войните (1976 - 1918 г.)  
V.
Развитие между двете световни войни (1918 - 1945 г.)  
VI.
Бит и култура  
  Послеслов  
 
Приложения:
 
1. 
Родословие на първозаселниците  
2. 
Народни песни  
3. 
Списък на убитите през войните  
4. 
Списък на участниците в Отечествената война  
5. 
Списък на участниците в Кооперация "Взаимна помощ"  
6. 
Списък на завършилите Висше образование  
7. 
Списък на Директорите на училището  
8. 
Списък на началниците на ТПС в селото  
  Фотоси  
  Корица  
   
 2 Енчо Енчев - село Войника, Ямболско
За автора

      Енчо Тодоров Енчев е роден на 4 март 1935 год. в село Войника, Ямболско в
занаятчийско семейство.

      Основно образование получава в с. Войника, а средно - в гимназия “В. Карагьозов” в гр. Ямбол.

      Висше образование завършва в Софийски университет “Кл. Охридски”, специалност математика.


      Учителствува в гр. Ямбол в ТМТ, после е зам. директор в новооткритата Математическа гимназия.

      Дълги години след това е окръжен училищен инспектор по математика.

      Автор е на няколко сборника по математика. Има публикации в изданията на Българската академия на науките. Има първи клас-квалификация по специалността математика и е носител на ордена “Кирил и Методий” - втора степен.

      Още от студентските години си поставя за задача да събира материали за миналото, бита и културата на родното си село Войника. За тази му усърдна събирателска дейност през 1978 г. е награден от Комитета за изкуство и култура.

      Плод на тази негова дългогодишна работа е настоящата книга.